Szczegółową wycenę można uzyskać po konsultacji i ocenie danego przypadku przez lekarza prowadzącego. Każdy pacjent przed wizytą jest informowany o zakresie pracy oraz cenie usługi.

W gabinecie istnieje możliwość uregulowania płatności za pomocą karty płatniczej oraz gotówki.


Ceny najczęściej wykonywanych procedur:

Konsultacja z przeglądem – 100 zł (w przypadku podjęcia leczenia opłata nie jest pobierana)

Konsultacja protetyczna – 150 zł (w przypadku podjęcia leczenia opłata nie jest pobierana)

Wypełnienie – cena zależy od wielkości ubytku, z reguły mieści się w zakresie 250-300zł

Wizyta higienizacyjna – skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja oraz aplikacja lakieru duraphat -300 zł

Znieczulenie karpulą – 50 zł

Znieczulenie komputerowe – 70 zł

Implant – od 2500 zł (ostateczna cena wyznaczana po konsultacji)

Licówka porcelanowa– 1500 zł

Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa) – 1450 zł

Korona porcelanowa na metalu – 1400 zł

Ekstrakcja zęba mądrości (ósemki) – od 300 zł do 750 zł

Leczenie w podtlenku azotu – 150 zł za 30 minut

Maseczka do sedacji w podtlenku azotu – 50 zł (koszt jednorazowy, pacjent zabiera maseczkę do domu i może jej użyć przy kolejnej wizycie)

Wybielanie laserowe zębów – 1500 zł